Hvorfor velge Black Belt kurs

9 grunner til å ta Black Belt-kurset

– Sist oppdatert 13.05.2020 – Forventet lesetid: 3 min

Du har kanskje allerede lest en del om Business Improvement-systemet (BIS): Det systemet virksomheten trenger for å gjøre de endringer og forbedringer som er nødvendige for å nå forretningsmål.

Viktigheten av BIS støttes av funnene til den verdenskjente forskeren, forfatteren og foredragsholderen Jim Collins. Jim Collins har i mer enn 25 år studert hva fremragende virksomheter gjør annerledes i forhold til sammenlignbare selskaper med mindre gode resultater.

Selv om de overordnede mekanismene i BIS er de samme for alle virksomheter, må detaljene tilpasses virksomhetens behov. Dette arbeidet bør gjøres av et team med business-arkitekter som designer målbildet og støtter implementeringen.

Aksenas Black Belt-kurs er designet for personer som utvikler virksomheter; Det vil si business-arkitekter som ønsker å bygge et helhetlig, forretningsdrevet Business Improvement System.

Teoriene som kurset formidler, baserer seg på Lean, Six Sigma, Balansert Målstyring,  Business Process Management samt beste praksis fra mange mellomstore og store virksomheter.

Listen under gir deg 9 viktige grunner til hvorfor bør du bruke tid, energi og ressurser på å gjennomføre Aksena sitt Black Belt-kurs:

9 grunner til at du bør velge Aksenas Black Belt-kurs

1. Kurset har forretningsfokus

Forbedringsarbeid med gode hensikter, men uten et klart forretningsfokus, er sjeldent etterspurt. Derfor trener vi deg i verktøy og metoder med utgangspunkt i forretningsbehov, prosessbehov og kundebehov.

2. Kurset går i dybden, samtidig som det ivaretar helheten

En kan ikke bygge et hus uten å forstå tegninger. Vi bruker derfor god tid på å bygge den helhetlige forståelsen for et business improvement system, før vi tar for oss detaljene. Det er i tillegg helt nødvendig for din gjennomslagskraft internt at du, gjennom din kommunikasjon, viser at du forstår hva intern forretningsutvikling ved hjelp av BIS handler om. Den samme forståelsen for helheten er også helt nødvendig for å kunne lage gode, langsiktige planer mot ambisiøse mål.

3. Vi øver på verktøybruk og engasjerer deg i diskusjoner

Forståelse for verktøy og metoder bygges best gjennom en kombinasjon av teori og øving. På Black Belt-kurset bruker vi derfor mer enn 30% av tiden på praktiske oppgaver og diskusjoner. Vi anbefaler at du forbereder deg ved å tenke over interne problemstillinger og muligheter, slik at disse kan ligge til grunn for relevante øvinger i kurset. Slik kan du raskere komme fra teori til handling når du kommer tilbake på jobb.

4. Kurset er av høy kvalitet og aktualitet

Kursmaterialet bygger på erfaringer med tilsvarende materiale fra 3 sentrale internasjonale rådgivningsvirksomheter, 3 internasjonale industrikonsern, gjennomgang av utallige artikler og bøker i tillegg til innspill fra, og samarbeid med, ledere og fagpersoner i kjente nordiske virksomheter siden 2002.

5. Eksterne foredragsholdere deler sine erfaringer

“Proof of the pudding is in the eating”, sies det. Vel, på kurset møter du foredragsholdere som etter mange år med målrettet forbedringsarbeid fortsatt er entusiastiske – fordi de lykkes i sitt arbeid og ser at det skaper ønskede økonomiske resultater. De presenterer sine erfaringer med bygging og bruk av business improvement-systemer, til lærdom og inspirasjon for deg som kursdeltaker.

6. Metoder og verktøy som beskrives i kurset er internasjonalt anerkjente

De er heller ikke lisensbelagte. Det kreves altså ikke innkjøp av ny programvare for å støtte implementeringen av et business improvement system.

7. Deltakerne er meget fornøyde

Undersøkelser av kundetilfredshet viser at deltakerne på Black Belt-kurset er meget fornøyde. På en skala fra 1 til 10 der 10 er best, ligger kursevalueringene alltid over 8.

8. Du treffer spennende mennesker fra andre virksomheter

På kurset møter du dine likesinnede. Felles for alle er ambisjonen om å bli fremragende. Vår erfaring er at deltakere fra kursene ofte besøker hverandre for å lære. Vi forteller under kurset også om andre virksomheter som du kan besøke for å få ytterligere innsikt i konkrete løsninger for og erfaringer med business improvements systemet.

9. Sist, men ikke minst: Du styrker din egen konkurransekraft

Kunnskapen om de helhetlige mekanismene som skal til for å forbedre ytelsen til en virksomhet, går aldri ut på dato. Black Belt-utdannelsen, kombinert med tilhørende erfaring med operativ bruk, er derfor et kraftfullt punkt på CVen, som er etterspurt – og som vil forbli det.

Kurset bidrar til både å styrke virksomhetens og din egen konkurransekraft. Her får du altså i både pose og sekk.

Hva slags stillinger har så de typiske kursdeltakerne?

Fellestrekkene for mange av våre kursdeltakere, er at de er:

  • Toppledere som ønsker å “eie” kunnskapen om hva som skal for å bli fremragende
  • Ledere med ansvar for virksomhetsutvikling (intern og ekstern forretningsutvikling)
  • Ledere med ansvar for operasjonen
  • Personer med ansvar i kvalitetsledelse og kontroll
  • Avdelingsledere som har behov for å få kontroll på, og bedre enhetens ytelse
  • Prosjekteiere for forbedringsprosjekter
  • Prosjektledere for forbedringsprosjekter
  • Lean-managere, Black Belt-kandidater, Lean-navigatører og Lean-koordinatorer
  • Medlemmer i prosjektstyringsgrupper

Er du klar for å å ta steget videre? Ta kontakt med oss og vi hjelper deg gjerne!

Ta kontakt