Forfatter: Henning Bakken

Derfor gir faktabasert ledelse bedre resultater

Faktabasert ledelse

Mange virksomheter har ambisiøse mål for vekst og lønnsomhet. For å oppnå dette er faktabasert ledelse sentralt. I dette innlegget vil vi vise hvorfor.   Virksomheter skaper verdi for sine kunder og eiere gjennom sine prosesser. Figuren under gir et visuelt bilde av det overordnede perspektivet på virksomhetens prosesser. Prosessene grupperes gjerne i kategoriene hovedprosesser (pilene i… Read more »

Slik implementeres et strategisk forbedringssystem

Aksenas tilnærming til BIS

Et strategisk forbedringssystem, det vi kaller et Business Improvement System (BIS), er nødvendig for å nå langsiktige strategiske mål. Det finnes ulike tilnærminger til implementering av et BIS, så hvorfor bør du velge Aksenas tilnærming? Nettopp det gir vi deg svaret på i denne artikkelen. Før vi kommer så langt oppsummerer vi hovedkomponentene i BIS… Read more »

Ambisiøse mål? Da bør det bygges et strategisk forbedringssystem

Hvorfor velge Aksenas BIS

For virksomheter med ambisiøse mål, er det avgjørende å utvikle konkrete prosesser som sikrer nødvendig intern forretningsutvikling. Etter hvert som bedriften vokser, er det et kontinuerlig behov for å utvikle både strukturene og kompetansen til ledere og ansatte. Et strategisk forretningsforbedringssystem (Business Improvement System, BIS) skal ivareta dette behovet. Hovedkomponentene i et strategisk forbedringssystem Business… Read more »

Slik engasjeres alle i arbeidet med kontinuerlige forbedringer

Engasjer alle i kontinuerlig forbedring

Har din virksomhet behov for å etablere standardiserte strukturer for kontinuerlige forbedringer? Det er medarbeiderne i virksomheten som ser de mange små og noen ganger også de litt større forbedringsmulighetene. Summen av alle disse forbedringsmulighetene kan utgjøre et betydelig bidrag til resultatforbedring. Ledelsesinitiativet Lean, omfatter forslag til strukturer for å involvere alle i arbeidet med… Read more »

7 grunner til at Lean-satsingen ikke gir ønsket effekt

7 grunner til ikke-ønsket effekt

Til å begynne med var entusiasmen stor: Topplederen forkynte viktigheten av Lean og fortalte at alle måtte bidra. Virksomheten jobbet en god stund med innføring og bruk av Lean-metoder, men så falt engasjementet sakte, men sikkert. Hvor gikk det feil? Det kan være mange grunner til at et forbedringsinitiativ ikke gir ønskede resultater. I denne… Read more »

9 grunner til å ta Black Belt-kurset

Hvorfor velge Black Belt kurs

Du har kanskje allerede lest en del om Business Improvement-systemet (BIS): Det systemet virksomheten trenger for å gjøre de endringer og forbedringer som er nødvendige for å nå forretningsmål. Viktigheten av BIS støttes av funnene til den verdenskjente forskeren, forfatteren og foredragsholderen Jim Collins. Jim Collins har i mer enn 25 år studert hva fremragende… Read more »

Slik gjennomfører du forbedrings-prosjekter ved hjelp av Six Sigma

Vellykkede forbedringsprosjekter

Har dere behov for å gjennomføre forbedringsprosjekter for å bedre kvaliteten, flyten, leveransepresisjonen, effektiviteten eller produktiviteten? Da kan Six Sigma anbefales. Men hva er egentlig Six Sigma og hvordan bruker du det i dine forbedringsprosjekter? Six Sigma (6S) er et ledelsesinitiativ som opprinnelig ble utviklet av amerikanske Motorola. 6S inkluderer standardisert tilnærming (DMAIC-metoden), standardisert dokumentasjon og standardiserte… Read more »