Hvorfor velge Aksenas BIS

Derfor bør du velge Aksenas Business Improvement System

– Sist oppdatert 08.06.2020 – Forventet lesetid: 2 min

Om virksomheten har ambisjon om å bli fremragende er det nødvendig å konkretisere arbeidet med intern forretningsutvikling. Et helhetlig, forretningsdrevet business improvement system (BIS) skal ivareta dette behovet.

Her beskriver vi Aksenas forslag til et BIS og hvorfor du bør velge nettopp dette.

Hovedkomponentene i Aksenas BIS

Business Improvement Systemet består av 5 hovedkomponenter:

 1. Et opplæringsprogram som skal gjøre ledere og medarbeidere i stand til å planlegge, bygge og gjennomføre BIS
 2. En delprosess i strategiprosessen som identifiserer og definerer nødvendige forbedringsinitiativ
 3. En standardisert tilnærming til definering, gjennomføring og oppfølging av forbedringsprosjekter basert på praktisk Six Sigma
 4. En helhetlig struktur for kontinuerlige forbedringer basert på Lean. Strukturen skal involvere alle
 5. En overordnet ledelsesprosess for oppfølging, replanlegging og kommunikasjon

Det finnes mange forslag til systemer som skal sikre kontinuerlig forbedring av virksomhetens ytelse.

Hvorfor velge BIS?

Virksomheter med ambisjon om fremragende resultater trenger et system for å møte det helhetlige forbedringsbehovet. BIS er designet med dette som utgangspunkt.

Her er åtte gode grunner til å velge dette systemet:

 1. Systemet er relevant for alle enheter i organisasjonen
 2. Systemet krever ikke programvare (IT-støtte)
 3. Systemet har forretningsfokus. Det vil si at systemet inkluderer mekanismer som sørger for at forbedringsarbeidet utfordrer eksisterende praksis og rettes mot strategiske mål, inkludert økonomiske mål
 4. Systemet ivaretar organisasjonens behov for identifisering, prioritering og gjennomføring av løpende forbedringsbehov som oppdages gjennom den daglige driften
 5. Oppfølgingen av forbedringsarbeidet kan enkelt  integreres i ledelsens eksisterende oppfølgingsstrukturer
 6. Det driver organisasjonen mot en faktabasert og resultatorientert forbedringskultur
 7. Systemet kan enkelt tilpasses virksomhetens behov
 8. Systemet inkluderer et modulorientert kursopplegg som kan tilpasses virksomhetens behov
Guide - Slik implementeres BIS

Innholdet i BIS oppdateres halvårlig. Det har vi gjort siden 2002. Oppdateringer kommer som følge av:

 • Intervjuer med toppledere med ansvar for implementering av Lean og andre relevante ledelsesinitiativer
 • Samarbeid med ledere og fagpersoner i større nordiske virksomheter som implementerer BIS
 • Deltakelse i implementeringen av BIS i mellomstore og store norske virksomheter
 • Gjennomgang av ledelsesbøker og relevante fagartikler
 • Løpende innhenting av synspunkter fra Aksenas kursdeltakere

Faglig sett kan BIS betraktes som en integrering, en tilpasning og videreutvikling av viktige deler av ledelsesinitiativene Lean, Six Sigma, Balansert Målstyring, Business Process Management og Smidige metoder.

Vi har presentert gode grunner til å velge Aksenas BIS. Kanskje er du motivert til å lære mer? Kanskje har du spørsmål? Klikk på knappen under.

Ta kontakt