Hvorfor velge Aksenas BIS

Ambisiøse mål? Da bør det bygges et strategisk forbedringssystem

– Sist oppdatert 28.03.2023 – Forventet lesetid: < 1 min

For virksomheter med ambisiøse mål, er det avgjørende å utvikle konkrete prosesser som sikrer nødvendig intern forretningsutvikling. Etter hvert som bedriften vokser, er det et kontinuerlig behov for å utvikle både strukturene og kompetansen til ledere og ansatte. Et strategisk forretningsforbedringssystem (Business Improvement System, BIS) skal ivareta dette behovet.

Hovedkomponentene i et strategisk forbedringssystem

Business Improvement Systemet består av 5 hovedkomponenter:

  1. Et opplæringsprogram som skal gjøre ledere og medarbeidere i stand til å planlegge, bygge og gjennomføre BIS
  2. En delprosess i strategiprosessen som identifiserer og definerer nødvendige forbedringsinitiativ
  3. En standardisert tilnærming til definering, gjennomføring og oppfølging av forbedringsprosjekter basert på praktisk Six Sigma
  4. En helhetlig struktur for å sikre driftskontroll og kontinuerlig forbedring. En slik struktur bør baseres på Lean, Smidig og Business Process Management. Strukturen skal involvere alle
  5. En overordnet ledelsesprosess for oppfølging, replanlegging og kommunikasjon

Lyst til å lære mer? Klikk nedenfor for å laste ned en gratis guide.

Last ned BIS knapp