E-læringskurs

Strategisk forbedringssystem

Dette gratis e-læringskurset beskriver innholdet i et strategisk forbedringssystem (BIS). Et slikt system konkretiserer hvordan virksomheten driver arbeidet med intern forretningsutvikling.

E-læringskurs

Green Belt Basic Six Sigma

Dette e-læringskurset beskriver metoder og verktøy for gjennomføring av vellykkede forbedringsprosjekter.

E-læringskurs

Green Belt Basic Lean

Dette e-læringskurset beskriver organisasjonens felles strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.

E-bibliotek

Forbedringsverktøy

Et bibliotek med brukervennlige forbedringsverktøy. Verktøyene bidrar til effektiv planlegging og gjennomføring av arbeidsmøter og forbedringsaktiviteter.