Oppstartsdato: 19.04.24 / Nær Oslo + online

Black Belt

Dette kurset introduserer viktige mekanismer for å implementere strategien og bygge en smidig organisasjon.

Sentrale temaer er Prosessledelse, Verdistrømsledelse, Balansert Målstyring, OKR, Hoshin Kanri, prosess design og dataanalyse.

Oppstartsdato: 29.05.24 / Nær Oslo + Online

Green Belt

Dette 8-dagers kurset gir en grundig innføring i Lean, Six Sigma, utvalgte deler av prosessledelse (BPM) og Smidige metoder.

Six Sigma presenteres som en praktisk og forretningsorientert metode for standardisert gjennomføring av alle forbedringsprosjekter.

Lean med relevante tillegg inkluderer beste praksis metoder, verktøy og prosesser som organisasjonen trenger for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.