Oppstartsdato: 18.10.23 / Drammensområdet

Green Belt

Dette 8-dagers kurset gir en grundig innføring i Lean, Six Sigma, utvalgte deler av prosessledelse (BPM) og Smidige metoder.

Six Sigma presenteres som en praktisk og forretningsorientert metode for standardisert gjennomføring av alle forbedringsprosjekter.

Lean med relevante tillegg inkluderer beste praksis metoder, verktøy og prosesser som organisasjonen trenger for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.

Oppstartsdato: 23.10.23 / Online og fysisk (nær Oslo)

Black Belt

Dette 8-dagers kurset introduserer viktige mekanismer i et forbedringssystem designet for å implementere strategien og samtidig håndtere de løpende operasjonelle forbedringsbehovene.

Sentrale temaer er forretningsanalyse, prosessledelse, verdistrømsledelse, implementering av et forbedringssystem.