Oppstartsdato: 19.10.22 / Virtuelt klasserom

Green Belt – Six Sigma

Dette 4-dagers kurset beskriver metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter ved hjelp av Six Sigma.

Six Sigma presenteres som en praktisk og forretningsorientert metode for standardisert gjennomføring av alle forbedringsprosjekter*.

Kurset utgjør ett av de to temaene i Green Belt - Lean Six Sigma.

*) digitaliseringsprosjekter inngår i disse.

Oppstartsdato: 19.10.22 / Virtuelt klasserom

Green Belt – Lean Six Sigma

Dette 8-dagers kurset gir en grundig innføring i Lean, Six Sigma, utvalgte deler av prosessledelse (BPM) og Smidige metoder.

Six Sigma presenteres som en praktisk og forretningsorientert metode for standardisert gjennomføring av alle forbedringsprosjekter.

Lean med relevante tillegg inkluderer beste praksis metoder, verktøy og prosesser som organisasjonen trenger for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.

Oppstartsdato: 23.11.22 / Virtuelt klasseromskurs

Green Belt – Lean

Dette 4-dagers kurset beskriver konkrete strukturer for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring av ytelsen.

Kurset har hovedfokus på sentrale deler av Lean og tilhørende relevante deler av prosessledelse (BPM) og Smidige metoder.

Kurset utgjør ett av de to temaene i Green Belt - Lean Six Sigma.

Oppstartsdato: 18.01.23 / Virtuelt klasserom

Black Belt – Lean Six Sigma

Dette 8-dagers kurset er designet for ledere og fagpersoner som er sentrale med å forbedre organisasjonens ytelse. Det handler om å bygge forståelse for hva som skal til for å skape fremragende forretningsresultater.

Kurset omfatter de kursene "strategiimplementering og organisasjonsutvikling" og "analyse og visualisering av forretningsdata".