Yellow Belt kurs
Oppstartsdato: 08.09.20

Yellow Belt

Dette kurset er for deg som ønsker en introduksjon til metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter ved hjelp av praktisk Six Sigma.

Oppstartsdato: 19.10.20 / Nettbasert kurs

Green Belt

Dette kurset er for deg som ønsker en grundig innføring i Lean og Six Sigma.

Six Sigma presenteres som en praktisk og forretningsorientert metode for standardisert gjennomføring av alle forbedringsprosjekter.

Lean presenteres som et sett med koblede strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.

Oppstartsdato: 16.11.20 / Drammen

Black Belt

Aksenas mest komplette kurs i intern forretningsutvikling. Kurset beskriver hovedmekanismer som kreves for å produsere stadig bedre resultater.

Innholdet er en tilpasning, videreutvikling og integrasjon av sentralt innhold i Lean, Six Sigma, Balanced Scorecard, Business Process Management (BPM), Smidige teknikker og metoder for å identifisere muligheter og trusler i virksomhetens omgivelser.

Kursets første del er identisk med Green Belt. Kursets andre del er identisk med Strategisk Utvikling.

Oppstartsdato: 18.01.21 / Drammen

Strategisk utvikling

Et omfattende kurs designet for deg som ønsker å videreutvikle deg som business arkitekt og forretningsutvikler. Du ønsker altså å forstå mer om hva som skal til for å produsere fremragende forretningsresultater.

Kursets innhold er en integrasjon av sentralt innhold i Hoshin Kanri (fra Lean), Balanced Scorecard, Business Process Management (BPM) og metoder for å identifisere muligheter og trusler i virksomhetens omgivelser.

Kurset er identisk med andre halvdel av Black Belt-kurset. For å bli Black Belt-sertifisert må du ha gjennomført Green Belt.