Oppstartsdato: 15.03.23 / Virtuelt klasserom

Green Belt

Dette 8-dagers kurset gir en grundig innføring i Lean, Six Sigma, utvalgte deler av prosessledelse (BPM) og Smidige metoder.

Six Sigma presenteres som en praktisk og forretningsorientert metode for standardisert gjennomføring av alle forbedringsprosjekter.

Lean med relevante tillegg inkluderer beste praksis metoder, verktøy og prosesser som organisasjonen trenger for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.

Oppstartsdato: 23.10.23 / Nær Oslo

Black Belt

Dette 8-dagers kurset introduserer viktige mekanismer i et business system designet for å produsere fremragende resultater.

Det er en fordel om du er opptatt av å utvikle deg som forretningsarkitekt og ønsker å ta ansvar for realisering av strategiske mål.