Oppstartsdato: 18.01.21 / Drammen

Black Belt – Strategi & Forretningsutvikling

Dette er et omfattende kurs designet for ledere og eksperter med business architect mindset. Du ønsker å forstå mer om hva som skal til for å skape fremragende forretningsresultater.

Du vil lære om metoder, verktøy og ledelsesstrukturer som er nødvendige for å oppnå ambisiøse strategiske mål. Sentrale mekanismer for å få til dette er strategiprosessen, strukturene for prosessledelse og ende til ende produktledelse.

Kurset omfatter deler av Hoshin Kanri (fra Lean), Balanced Scorecard, Business Process Management, Value Stream Management, Jim Collins forskningsresultater og metoder for å identifisere muligheter og trusler i virksomhetens omgivelser.

Yellow Belt kurs
Oppstartsdato: 09.02.21 / Nettbasert kurs

Yellow Belt

Dette kurset gir en introduksjon til metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter ved hjelp av praktisk anvendt Six Sigma.

Oppstartsdato: 08.03.21 / Nettbasert kurs

Green Belt

Dette kurset gir en grundig innføring i Lean og Six Sigma.

Six Sigma presenteres som en praktisk og forretningsorientert metode for standardisert gjennomføring av alle forbedringsprosjekter.

Lean presenteres som et sett med koblede strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.