Kurs

Green Belt – Lean

Dette 4-dagers kurset beskriver konkrete strukturer for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring av ytelsen.

Kurset har hovedfokus på sentrale deler av Lean og tilhørende relevante deler av prosessledelse (BPM) og Smidige metoder.

Kurset utgjør ett av de to temaene i Green Belt - Lean Six Sigma.

Oppstartsdato: 23.11.22

Antall dager

4 dager

Påmeldingsfrist

11.11.22

Sted

Virtuelt klasseromkurs

Pris

kr. 27.500 + mva

Dato/moduler

Modul 1: 23.11.22 – 24.11.22
Modul 2: 07.12.22 – 08.12.22

Neste kurs

19.04.23 – Virtuelt klasserom
03.05.23 – Virtuelt klasserom

Ulike gjennomføringsformer

Green Belt Lean-kursene gjennomføres på ulike måter:

 1. Tradisjonelt klasseromskurs.
 2. Virtuelt klasseromskurs ved hjelp av videokonferanseløsning

Green Belt Lean-kurset kan gjennomføres som bedriftsinternt kurs. Kursene gjennomføres enten på norsk eller engelsk. Dette kurset blir gjennomført på: Engelsk.

Målgruppen

 • Ledere som ønsker forbedre å den operative ytelsen
 • Personer som jobber med forbedringsarbeid, kvalitet, miljø og bærekraft

Innhold

Innholdet er systematisk videreutviklet i samarbeid med en rekke toppledere og forbedringseksperter fra 2002 og frem til i dag.

 • Kursinnhold

  Dette kurset gir en grundig innføring i felles strukturer linjeorganisasjonen trenger for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.

  Sentralt innhold er:

  • Hvordan gå frem for å kartlegge interessenter, kunder og krav til et ansvarsområde (f.eks. en avdeling)
  • Hvordan kartlegge prosessene som inngår i ansvarsområdet (f.eks. en avdeling)
  • Hvordan fylle «stop doing»-listen med riktig innhold
  • Hvordan designe møtestrukturer og visuelle tavler for operativ kontroll og replanlegging
  • Hvordan bruke Smidige metoder som Kanban og Scrum i aktivitetsstyringen
  • Hvordan designe og implementere prosesser for  kontinuerlige forbedringer
  • Hvordan gå frem for å reorganisere det fysiske arbeidsområdet vha 5S
  • Hvordan etablere forebyggende vedlikehold av eiendeler
  • Hvordan kartlegge kompetansebehov på kort og lang sikt
  • Hvordan definere ledernes viktigste standard arbeid

Praktisk informasjon

 • Oversikt over verktøy og metoder

  Følgende verktøy gjennomgås:

  • Brainwriting
  • Verdistrømskartlegging
  • Spagettidiagram
  • Prosessdesign
  • Kontekstdiagram
  • A3-problemløsing
  • 8D-problemløsing
  • Ulike proaktive og reaktive forbedringsstrukturer inklusive Kaizen Event, Kaizen Circle og Kaizen workshop
  • Design av forbedringsprosesser
  • Design av møtestrukturer
  • Aktivitetsstyring vha Scrum og Kanban
  • Arbeidsplassorganisering vha 5S
  • Raske omstillinger ved hjelp av SMED
  • OEE
  • Ettpunktsleksjoner
  • Lederens standard arbeid

   

  Noen av metodene og verktøyene beskrives grundig, andre på introduksjonsnivå

 • Dette får du 2 uker før kursstart
  • Agenda for kurset
  • Anbefalte forberedelser
  • Tilgang til animert opplæring for de to temaene (som forberedelse og støtte under kurset)*
  • Tilgang til et bibliotek med forbedringsverktøy som omfattes av kurset*
  • Føringer for valg av forbedringsprosjekt
  • Krav til diplom og sertifisering
  • Annen praktisk informasjon

  *) Tilgangen gis to uker i forkant av kurset og varer i en uke etter gjennomføring av siste modul.

   

 • Fokus på ferdigheter gjennom øving og repetisjon

  I kursene trenes metoder og verktøy gjennom øvinger i grupperom. Resultatene av gruppearbeidene presenteres og diskuteres.

  For best mulig engasjement og læring brukes det hver dag tid på repetisjon og diskusjon av gjennomgått teori.

 • Diplom og sertifisering

  Diplom: For å få diplom for bekreftet, vellykket gjennomføring må du ha deltatt på 3 av 4 kursdager.

  Sertifisering: Kurset inngår i Aksenas Green Belt Lean Six Sigma-kurs. Kravene for å bli sertifisert Green Belt finner du i beskrivelsen for Green Belt Lean Six Sigma-kurset.

 • Kursmateriell

  Følgende er inkludert i kurset:

  • Elektronisk versjon av kursdokumentasjonen
  • Mal for dokumentasjon av Six Sigma-prosjekter (storyboard)
  • Mal for A3-problemløsing
  • Mal for FMEA
  • Mal for kriteriematrise og prioriteringsmatrise
  • Mal for prosjektcharter
 • Relevant litteratur

  Bok 1 - Produser resultater

  Boka inngår ikke i kursprisen og er ikke nødvendige for gjennomføringen.

  Klikk på den  enkelte bok for å lese mer på amazon.com.

Kursholdere

Sven H. Danielsen

Partner, Ph.D

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver

It's time to invest more in yourself and your business

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling - les om aktuelle temaer på vår blogg.