Kurs

Green Belt

Dette 8-dagers kurset gir en grundig innføring i Lean, Six Sigma, utvalgte deler av prosessledelse (BPM) og Smidige metoder.

Six Sigma er en praktisk metode for gjennomføring av alle typer forbedringsprosjekter*.

Lean med relevante tillegg inkluderer beste praksis metoder, verktøy og prosesser som organisasjonen trenger for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.

*) inklusive digitalisering

Oppstartsdato: 29.05.24

Antall dager

8 dager

Påmeldingsfrist

03.05.24

Sted

Nær Oslo + Online

Pris

kr. 52.850 + mva

Dato/moduler

Modul 1: 29.05.24 – 30.05.24
Modul 2: 12.06.24 – 13.06.24
Modul 3: 21.08.24 – 22.08.24
Modul 4: 04.09.24 – 05.09.24

Neste kurs

16.10.24 – Nær Oslo + Online

Språk

Green Belt Lean Six Sigma-kursene gjennomføres enten på norsk eller engelsk.

Ulike gjennomføringsformer

Green Belt-kursene gjennomføres på ulike måter:

 1. Tradisjonelt klasseromskurs.
 2. Virtuelt klasseromskurs ved hjelp av Teams.
 3. En kombinasjon: Den første samlingen (2 dager) i klasserom, neste samling (2 dager) via Teams. Samling 3 i klasserom og de to siste dagene via Teams.

Green Belt-kurset kan gjennomføres som bedriftsinternt kurs.

Målgruppen

 • Ledere som ønsker å forbedre den operative ytelsen
 • Ledere som har behov for å gjennomføre målrettede forbedringsprosjekter*
 • Prosjektledere for forbedringsprosjekter*
 • Prosjektdeltakere i forbedringsprosjekter*
 • Personer som jobber med forbedringsarbeid, kvalitet, miljø og bærekraft

*) inklusive digitalisering

Neste kurs

De to neste kursene er planlagt som kombinasjonskurs (se punkt 3 under «Gjennomføringsformer» over) som gjennomføres med kursstart hhv. 10.04.2024 og 16.10.2024.

Innhold

Innholdet er systematisk videreutviklet i samarbeid med en rekke toppledere og forbedringseksperter fra 2002 og frem til i dag.

 • Samling 1 og 2 - Forbedringsprosjekter vha. praktisk Six Sigma

  Disse samlingene gir en grundig innføring i metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter vha. praktisk Six Sigma.

  Viktige temaer er:

  • Roller og ansvar i Six Sigma forbedringsprosjekter
  • Hvordan definere og avgrense forbedringsprosjekter
  • Hvordan lage en god problembeskrivelse
  • Hvordan beskrive prosjektgevinstene
  • Hvordan sikre best mulig kommunikasjon med prosjektets interessenter
  • Hvordan visualisere årsakssammenhenger
  • Hvordan benytte data og prosesskart i analyse av årsakssammenhenger
  • Hvordan analysere risiko
  • Hvordan prioritere og velge løsninger på kort og lang sikt
  • Hvordan sikre varig forbedring
  • Hvordan gjenbruke prosjektresultater
  • Mal for prosjekt dokumentasjon og rapportering
 • Samling 3 og 4 - Lean og kontinuerlige forbedringer

  Disse samlingene gir en grundig innføring i felles strukturer organisasjonen trenger for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.

  Sentralt innhold er:

  • Hvordan gå frem for å kartlegge interessenter, kunder og krav til et ansvarsområde (f.eks. en avdeling)
  • Hvordan kartlegge prosessene som inngår i ansvarsområdet (f.eks. en avdeling)
  • Hvordan fylle «stop doing»-listen med riktig innhold
  • Hvordan designe møtestrukturer og visuelle tavler for operativ kontroll og replanlegging
  • Hvordan bruke Smidige metoder som Kanban og Scrum i aktivitetsstyringen
  • Hvordan designe og implementere prosesser for  kontinuerlige forbedringer
  • Hvordan gå frem for å reorganisere det fysiske arbeidsområdet vha 5S
  • Hvordan etablere forebyggende vedlikehold av eiendeler
  • Hvordan kartlegge kompetansebehov på kort og lang sikt
  • Hvordan definere ledernes standard arbeid

Praktisk informasjon

 • Oversikt over verktøy og metoder

  Følgende verktøy gjennomgås:

  • Brainstorming og brainwriting
  • Problembeskrivelsen
  • SIPOC
  • Kartlegging av kundekrav
  • CTQ-treet
  • Kommunikasjonsplan
  • Fremdriftsplan
  • Business case
  • Fiskebeinsdiagram
  • 5 x hvorfor
  • Verdistrømskartlegging (VSM)
  • Spagettidiagram
  • Flytdiagram
  • Funksjonsflytdiagram
  • Verdiflytdiagram
  • Prosessdesign
  • FMEA
  • 3 x Risikomatrisen
  • ROS-matrisen
  • Feiltreanalyse (FTA)
  • Prioriteringsmatrisen
  • PICK-matrisen
  • Histogram
  • Control chart
  • Paretodiagram
  • Six Sigma roadmap
  • Six Sigma storyboard
  • Six Sigma project charter
  • Kontekstdiagram
  • A3-problemløsing
  • 8D-problemløsing
  • Ulike proaktive og reaktive forbedringsstrukturer inklusive Kaizen Event, Kaizen Circle og Kaizen workshop
  • Scrum og Kanban aktivitetsstyring
  • Arbeidsplassorganisering vha 5S
  • Raske omstillinger ved hjelp av SMED
  • OEE
  • Ettpunktsleksjoner
  • Lederens standard arbeid

   

  Noen av metodene og verktøyene beskrives grundig, andre på introduksjonsnivå

 • Dette får du 2 uker før kursstart
  • Agenda for kurset
  • Anbefalte forberedelser
  • Tilgang til animert opplæring for de to temaene (som forberedelse og støtte under kurset)*
  • Tilgang til et bibliotek med forbedringsverktøy som omfattes av kurset*
  • Føringer for valg av forbedringsprosjekt
  • Krav til diplom og sertifisering
  • Annen praktisk informasjon

  *) Tilgangen gis to uker i forkant av kurset og varer i en uke etter gjennomføring av siste modul.

 • Fokus på ferdigheter gjennom øving og repetisjon

  I kursene trenes metoder og verktøy gjennom øvinger i grupperom. Resultatene av gruppearbeidene presenteres og diskuteres.

  For best mulig engasjement og læring brukes det hver dag tid på repetisjon og diskusjon av gjennomgått teori.

 • Eget prosjekt, diplom og sertifisering

  For å få best mulig utbytte av kurset anbefaler vi at du gjennomfører et Six Sigma-forbedringsprosjekt. Flere av kursets øvinger kan da gjennomføres på egen problemstilling. Du har også muligheten til å få verdifulle synspunkter på ditt prosjekt fra kursholder og øvrige kursdeltakere.

  Diplom og sertifisering

  Diplom: For å få diplom for vellykket gjennomføring må du ha deltatt på alle samlinger og minst 6 av 8 kursdager.

  Sertifisering, nivå 1: Ved avslutning av kurset, kan deltakeren gjennomføre en Multiple-choice test. 40 spørsmål må besvares der minst 75% korrekte svar gir Lean Six Sigma Green Belt sertifikat, nivå 1. Testen gjennomføres i vår opplæringsportal Aksena Akademi og er inkludert i kursavgiften. Testen er frivillig.

  Sertifisering, nivå 2: For å bli sertifisert Green Belt nivå 2 kreves det deltakelse i tråd med kravene til diplomet (over) samt godkjent gjennomføring av et Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt. Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen. Etter avtale kan det også godkjennes andre prosjekter enn Six Sigma prosjekter.

 • Kursmateriell

  Følgende er inkludert i kurset:

  • Kopi av presentert materiale
  • Mal for dokumentasjon av Six Sigma-prosjekter (storyboard)
  • Mal for A3-problemløsing
  • Mal for FMEA
  • Mal for kriteriematrise og prioriteringsmatrise
  • Mal for prosjektcharter
 • Relevant litteratur

  Bok 1 - Produser resultater   

  Bøkene inngår ikke i kursprisen og er ikke nødvendige for gjennomføringen.

  Klikk på den  enkelte bok for å lese mer på amazon.com.

Kursholdere

Sven H. Danielsen

Partner, Ph.D

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver

Sissel Pedersen Lundeby

Partner, Lean Tech AS

It's time to invest more in yourself and your business

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling - les om aktuelle temaer på vår blogg.