Kurs

Green Belt

Dette kurset er for deg som ønsker å lære hvordan Lean og Six Sigma kan benyttes for å oppnå bedre operativ ytelse.

Six Sigma er en praktisk metode for gjennomføring av alle typer forbedringsprosjekter*.

Lean inkluderer beste praksis metoder, verktøy og prosesser som organisasjonen trenger for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.

*) Inkluderer digitaliseringsprosjekter og investeringsprosjekter.

Kurset tilbys nettbasert og i klasserom.

Oppstartsdato: 19.10.20

Antall dager

8 dager

Påmeldingsfrist

18.09.20

Sted

Nettbasert kurs

Pris

kr. 45.000 + mva

Dato/moduler

Modul 1: 19.10.20 – 22.10.20
Modul 2: 23.11.20 – 26.11.20

Neste kurs

16.11.20 – Klassromskurs, Drammen
15.03.21 – Nettbasert kurs
12.04.21 – Klasseromskurs, Drammen

Ulike gjennomføringsformer

Green Belt-kursene gjennomføres på ulike måter:

 1. Tradisjonelt klasseromskurs.
 2. Nettbasert kurs gjennom en videokonferanseløsning

Green Belt-kurset kan gjennomføres som bedriftsinternt kurs.

Målgruppen

 • Ledere som ønsker forbedre å den operative ytelsen
 • Ledere som har behov for å gjennomføre målrettede forbedringsprosjekter*
 • Prosjektledere for forbedringsprosjekter*
 • Prosjektdeltakere i forbedringsprosjekter*

*) Mange digitaliseringsprosjekter og investeringsprosjekter kan med fordel gjennomføres som Six Sigma-prosjekter.

Innhold

Innholdet er systematisk videreutviklet i samarbeid med en rekke toppledere og forbedringseksperter fra 2002 og frem til i dag.

 • Modul 1 - Forbedringsprosjekter vha. Six Sigma

  Denne modulen gir en grundig innføring i metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter vha. praktisk Six Sigma.

  Viktige temaer er:

  • Roller og ansvar i Six Sigma forbedringsprosjekter
  • Hvordan definere og avgrense forbedringsprosjekter
  • Hvordan lage en god problembeskrivelse
  • Hvordan beskrive prosjektgevinstene
  • Hvordan sikre best mulig kommunikasjon med prosjektets interessenter
  • Hvordan visualisere årsakssammenhenger
  • Hvordan benytte data og prosesskart i analyse av årsakssammenhenger
  • Hvordan analysere risiko
  • Hvordan prioritere og velge løsninger på kort og lang sikt
  • Hvordan sikre varig forbedring
  • Hvordan gjenbruke prosjektresultater
  • Mal for prosjekt dokumentasjon og rapportering
 • Modul 2 - Lean og kontinuerlige forbedringer

  Denne modulen gir en grundig innføring i felles strukturer linjeorganisasjonen trenger for å sikre operativ kontroll og kontinuerlig forbedring.

  Sentralt innhold er:

  • Hvordan gå frem for å kartlegge interessenter, kunder og krav til et ansvarsområde (f.eks. en avdeling)
  • Hvordan kartlegge prosessene som inngår i ansvarsområdet (f.eks. en avdeling)
  • Hvordan fylle «stop doing»-listen med riktig innhold
  • Hvordan designe møtestrukturer og visuelle tavler for operativ kontroll og replanlegging
  • Hvordan bruke Smidige metoder som Kanban og Scrum i aktivitetsstyringen
  • Hvordan designe og implementere prosesser for  kontinuerlige forbedringer
  • Hvordan gå frem for å reorganisere det fysiske arbeidsområdet vha 5S
  • Hvordan etablere forebyggende vedlikehold av eiendeler
  • Hvordan kartlegge kompetansebehov på kort og lang sikt
  • Hvordan definere ledernes viktigste standard arbeid

Praktisk informasjon

 • Oversikt over verktøy og metoder

  Følgende verktøy gjennomgås:

  • Brainstorming
  • Brainwriting
  • Problembeskrivelsen
  • SIPOC
  • Kartlegging av kundekrav
  • CTQ-treet
  • Kommunikasjonsplan
  • Fremdriftsplan
  • Business case
  • Fiskebeinsdiagram
  • 5xhvorfor
  • Verdistrømskartlegging
  • Spagettidiagram
  • Flytdiagram
  • Funksjonsflytdiagram
  • Verdiflytdiagram
  • Prosessdesign
  • FMEA
  • ROS-matrisen
  • Feiltreanalyse
  • Prioriteringsmatrisen
  • PICK-matrisen
  • Histogram
  • Control chart
  • Paretodiagram
  • Six Sigma roadmap
  • Six Sigma storyboard
  • Six Sigma project charter
  • Kontekstdiagram
  • A3-problemløsing
  • 8D-problemløsing
  • Ulike proaktive og reaktive forbedringsstrukturer inklusive Kaizen Event, Kaizen Circle og Kaizen workshop
  • Scrum og Kanban aktivitetsstyring
  • Arbeidsplassorganisering vha 5S
  • Raske omstillinger ved hjelp av SMED
  • OEE
  • Ettpunktsleksjoner
  • Lederens standard arbeid

   

  Noen av metodene og verktøyene beskrives grundig, andre på introduksjonsnivå

 • Dette får du 2 uker før kursstart
  • Agenda for kurset
  • Anbefalte forberedelser
  • Føringer for valg av forbedringsprosjekt
  • Krav til diplom og sertifisering
  • Annen praktisk informasjon

   

 • Fokus på ferdigheter gjennom øving og repetisjon

  Klasseromskurs

  I klasseromskursene trenes metoder og verktøy i utstrakt grad gjennom øvinger i grupperom. Resultatene av gruppearbeidene presenteres og diskuteres. Vi bruker flipover, brunpapir, tusj og vegger.

  For best mulig engasjement og læring brukes det hver dag tid på repetisjon og diskusjon av gjennomgått teori.

  Nettbaserte kurs

  I de nettbaserte kursene trener den enkelte deltaker på metoder og verktøy på ettermiddagen. Deltakerne har da tilgang til kursinstruktøren for veiledning. Hver ettermiddag er det satt av en time til presentasjon og diskusjon av deltakernes spørsmål og problemstillinger.

 • Eget prosjekt, diplom og sertifisering

  For å få best mulig utbytte av kurset anbefaler vi at du gjennomfører et Six Sigma-forbedringsprosjekt. Flere av kursets øvinger kan da gjennomføres på egen problemstilling. Du har også muligheten til å få verdifulle synspunkter på ditt prosjekt fra kursholder og øvrige kursdeltakere.

  Diplom og sertifisering

  Diplom: For å få diplom for vellykket gjennomføring må du ha deltatt på alle samlinger og minst 6 av 8 kursdager.

  Sertifisering: For å bli sertifisert Green Belt kreves det deltakelse i tråd med kravene til diplomet (over) samt godkjent gjennomføring av et Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt. Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen. Etter avtale kan det også godkjennes andre prosjekter enn Six Sigma prosjekter.

 • Kursmateriell

  Følgende er inkludert i kurset:

  • Kopi av presentert materiale
  • Mal for dokumentasjon av Six Sigma-prosjekter (storyboard)
  • Mal for A3-problemløsing
  • Mal for FMEA
  • Mal for kriteriematrise og prioriteringsmatrise
  • Mal for prosjektcharter
 • Relevant litteratur

  Bok 1 - Produser resultater   

  Bøkene inngår ikke i kursprisen og er ikke nødvendige for gjennomføringen.

  Klikk på den  enkelte bok for å lese mer på amazon.com.

Kursholdere

Sven Danielsen

Sven H. Danielsen

Partner og senior rådgiver
Henning Bakken

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver

It's time to invest more in yourself and your business

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling - les om aktuelle temaer på vår blogg.