Kurs

Black Belt

Dette 8-dages kurset introduserer viktige mekanismer for å implementere strategien og bygge en smidig organisasjon.
Sentrale temaer er Prosessledelse, Verdistrømsledelse, Balansert Målstyring, OKR, Hoshin Kanri, prosess design og dataanalyse.

Det anbefales at du har allerede har gjennomført Green Belt-kurset, men det er ikke et krav for deltakelse. For å bli Black Belt-sertifisert må du ha gjennomført Green Belt-kurset.

Oppstartsdato: 19.04.24

Antall dager

8 dager

Påmeldingsfrist

21.03.24

Sted

Nær Oslo + online

Pris

kr. 52.850 + mva

Dato/moduler

Modul 1: 16.04.24 – 18.04.24
Modul 2: 13.05.24 – 15.05.24
Modul 3: 05.06.24 – 06.06.24

Neste kurs

22.10.24 – Nær Oslo + online

Målgruppen

 • Ledere for operational excellence (opex) og forbedringsprogrammer
 • Ledere med ansvar for strategiprosessen
 • Ledere med ansvar for digitaliseringsstrategien
 • Ledere med ansvar for operasjonen
 • Forbedringseksperter

Viktige temaer i dette kurset:

 1. Design av smidig styringsstruktur for operativ kontroll, replanlegging og forbedring
 2. Design av prosessen for strategiimplementering
 3. Hvordan bruke Balanced Scorecard (BSC) og OKR i strategiimplementeringen
 4. Hvordan bruke prinsipper fra Business Process Management (BPM) for å sikre kontroll og kontinuerlig forbedring
 5. Hvordan bruke Value Stream Management (VSM) for å drive strategisk forbedring ende-til-ende ytelsen
 6. Hvordan etablere og videreutvikle opex- og forbedringsprogrammer
 7. Hvordan implementere stabsinitiativer (bærekraft, compliance, HMS, IT mm.)
 8. Hvordan scope og gjennomføre digitaliseringsprosjekter ved hjelp av praktisk Six Sigma
 9. Hvordan bruke data analyse og visualisering for å bygge faktabasert forståelse og ta faktabaserte beslutninger
 • Modul 1 (samling 1 og 3)

  Temaer som inngår:

  • Innhold i et business system
  • Kjerneverdier og Lean ledelsesprinsipper som rammeverk for atferd og beslutninger
  • Hoshin Kanri som prosess for strategiutvikling, implementering og oppfølging
  • Balanced Scorecard og OKR som metoder i strategiimplementeringen
  • Prosessledelse som ledelsestruktur for best mulig kontroll og utvikling av virksomheten
  • Verdistrømsledelse som ledelsesstruktur for målrettet forbedring av ende-til-ende ytelse
  • Design og implementering av opex / forbedringsprogrammer
  • Design av styringsstruktur for operativ kontroll og forbedring / utvikling
  • Repetisjon av metodene DMAIC og DMADV for hhv prosessforbedringsprosjekter og prosessdesignprosjekter
  • Bruk av metoden DMAIC for gjennomføring av digitaliseringsprosjekter
  • Bruk av forbedringssystemet (BIS) for implementering av stabsinitiativer (bærekraft, compliance, brand, HMS, m.fl)
 • Modul 2 (samling 2)

  Temaer som inngår:

  • Dataanalyse og visualisering for å bygge faktabasert forståelse
  • Dataanalyse for dokumentasjon av ytelsen til produkter og prosesser
  • Dataanalyse for faktabasert årsaksanalyse
  • Dataanalyse for faktabasert prioritering
  • Evaluering av målesystemer
  • Forsøksdesign

Praktisk informasjon

 • Oversikt over verktøy og metoder

  Følgende verktøy inngår i dette kurset:

  • Hoshin Kanri
  • Balansert Målstyring (BSC)
  • Objectives and Key Results (OKR)
  • Business Process Management (BPM)
  • Catchball-prinsippet
  • X-matrisen
  • Enterprise Process Model (EPM)
  • Metoden DMADV for gjennomføring av designprosjekter
  • Radarchart
  • Histogram
  • Pareto-diagram
  • Box plot-diagram
  • Kontrolldiagrammer (I, MR, Xbar, P, U)
  • Introduksjon til lineær regresjonsanalyse
  • Introduksjon til eksperimentell design (DoE)
  • Introduksjon til capability analyse
  • Introduksjon til hypotesetesting
  • Korrelasjon
  • Scatter-diagram
  • Konfidensintervall
  • Introduksjon til målesystemanalyse

  Noen av metodene og verktøyene beskrives på introduksjonsnivå, andre beskrives grundig.

 • Dette får du 2 uker før kursstart
  • agenda for kurset
  • anbefalte forberedelser
  • krav til diplom og sertifisering
  • annen praktisk informasjon
 • Eget prosjekt, diplom og sertifisering

  Diplom og sertifisering

  Diplom: For å få diplom for vellykket gjennomføring må du ha deltatt på alle samlinger og minst 6 av 8 kursdager.

  Sertifisering: For å bli sertifisert Black Belt kreves det deltakelse i tråd med kravene til diplomet (over), godkjent gjennomført Green Belt-kurs samt godkjent gjennomføring av et Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt.

  Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.

  Etter avtale kan det også godkjennes andre prosjekter enn Six Sigma prosjekter.

 • Kursmateriell

  Følgende er inkludert i kurset:

  • Elektronisk versjon av kursmaterialet

Kursholdere

Sven H. Danielsen

Partner, Ph.D

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver

Sissel Pedersen Lundeby

Partner, Lean Tech AS

It's time to invest more in yourself and your business

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling - les om aktuelle temaer på vår blogg.