Kurs

Black Belt

Dette 8-dagers kurset introduserer viktige mekanismer i et forbedringssystem designet for å implementere strategien og samtidig håndtere de løpende operasjonelle forbedringsbehovene.

Sentrale temaer er forretningsanalyse, prosessledelse, verdistrømsledelse, implementering av et forbedringssystem.

Det anbefales at du har allerede har gjennomført Green Belt-kurset, men det er ikke et krav for deltakelse. For å bli Black Belt-sertifisert må du ha gjennomført Green Belt-kurset.

Oppstartsdato: 23.10.23

Antall dager

8 dager

Påmeldingsfrist

22.09.23

Sted

Online og fysisk (nær Oslo)

Pris

kr. 49.875 + mva

Dato/moduler

Modul 1: 23.10.23 – 27.10.23
Modul 2: 27.11.23 – 30.11.23

Neste kurs

18.03.24 – Online og fysisk (nær Oslo)

Målgruppen

 • Ledere for operational excellence (opex) og forbedringsprogrammer
 • Ledere med ansvar for strategiprosessen
 • Ledere med ansvar for digitaliseringsstrategien
 • Ledere med ansvar for operasjonen
 • Forbedringseksperter

Viktige temaer i dette kurset:

 1. Design av smidige planleggings- og gjennomføringsprosesser (avdeling, site)
 2. Design av prosessen for strategiimplementering
 3. Hvordan bruke Balanced Scorecard (BSC) i strategiimplementeringen
 4. Hvordan bruke prinsipper fra Business Process Management (BPM) for å sikre kontroll og kontinuerlig forbedring
 5. Hvordan bruke Value Stream Management (VSM) for å drive strategisk forbedring av organisasjonens ytelse
 6. Hvordan etablere og videreutvikle opex- og forbedringsprogrammer
 7. Hvordan inkludere stabsinitiativer (bærekraft, compliance, HMS, IT mm.) i  avdelingenes planleggings- og gjennomføringsprosesser
 8. Hvordan scope og gjennomføre digitaliseringsprosjekter ved hjelp av praktisk Six Sigma
 9. Hvordan gjennomføre formell vurdering (assessments) av virksomhetens operasjonelle strukturer
 10. Viktige analyseverktøy for visualisering og faktabaserte beslutninger
 11. Viktige relasjoner mellom forbedringsprogrammer og kvalitetsledelse
 • Modul 1 - Strategiimplementering

  Temaer som inngår:

  • Hva et business system er og hvorfor det er viktig å forstå dette
  • Hvordan kjerneverdier og Lean ledelsesprinsipper etablerer et rammeverk for atferd og beslutninger
  • Koblingen mellom strategiprosessen og prosessen for strategiimplementering
  • Hva Balanced Scorecard er og hvordan det kan brukes til utvikling, kommunikasjon og implementering av strategi
  • Hva Business Process Management er og hvordan det kan brukes for å sikre kontroll og kontinuerlige forbedringer
  • Hva Value Stream Management er og hvordan det kan brukes til å forbedre ende-til-ende ytelse
  • Hva Hoshin Kanri er og hvordan det kan brukes i strategiimplementering
  • Hvordan kombinere teorier fra Green Belt og Black Belt for å danne en standardisert planleggings- og gjennomføringsstruktur som håndterer både strategiske og operasjonelle behov
 • Modul 2 - Dataanalyse og visualisering

  Temaer som inngår:

  • Hvordan etablere og videreutvikle opex- og forbedringsprogrammer
  • Hvordan gjennomføre formell vurdering (assessments) av virksomhetens operasjonelle strukturer
  • Hvordan designe forretningsorienterte ende-til-ende målesystemer
  • Introduksjon til viktige dataverktøy for forretningsanalyse og datavisualisering
  • Hvordan scope og gjennomføre digitaliseringsprosjekter ved hjelp av praktisk Six Sigma
  • Hvordan inkludere stabsinitiativer (bærekraft, compliance, HMS, IT, osv.) i planleggings- og gjennomføringsprosesser på site og avdelingsnivå
  • Eventuelt (hvis tid og deltakerinteresse): Introduksjon til SWOT, Pestel og Porter 5 forces og hvordan man bruker metodene til å analysere virksomhetens økosystem og foreslå strategiske prioriteringer
  • Eventuelt (hvis tid og deltakerinteresse): Introduksjon til Jim Collins forskningsfunn om fremragende virksomheter

Praktisk informasjon

 • Oversikt over verktøy og metoder

  Følgende verktøy inngår i modul 1 og 2:

  • Hoshin Kanri
  • Balansert Målstyring (BSC)
  • Business Process Management (BPM)
  • Catchball-prinsippet
  • X-matrisen
  • Enterprise Process Model (EPM)
  • Kapitalmodell, human- og strukturkapital
  • SWOT
  • Pestel
  • Porter 5 forces
  • Radarchart
  • Histogram
  • Pareto-diagram
  • Kontrolldiagrammer (I, MR, Xbar, P, U)
  • Introduksjon til lineær regresjonsanalyse
  • Introduksjon til eksperimentell design (DoE)
  • Introduksjon til capability analyse
  • Introduksjon til hypotesetesting
  • Korrelasjon
  • Scatter-diagram
  • Konfidensintervall
  • Introduksjon til målesystemanalyse

  Noen av metodene og verktøyene beskrives på introduksjonsnivå, andre beskrives grundig.

 • Dette får du 2 uker før kursstart
  • agenda for kurset
  • anbefalte forberedelser
  • krav til diplom og sertifisering
  • annen praktisk informasjon
 • Eget prosjekt, diplom og sertifisering

  Diplom og sertifisering

  Diplom: For å få diplom for vellykket gjennomføring må du ha deltatt på alle samlinger og minst 6 av 8 kursdager.

  Sertifisering: For å bli sertifisert Black Belt kreves det deltakelse i tråd med kravene til diplomet (over), godkjent gjennomført Green Belt-kurs samt godkjent gjennomføring av et Six Sigma forbedringsprosjekt innen 12 måneder etter kurs slutt.

  Prosjektet ansees som godkjent dersom prosjekteier har godkjent prosjektet og Aksena har godkjent tilnærmingen, verktøybruk og dokumentasjonen.

  Etter avtale kan det også godkjennes andre prosjekter enn Six Sigma prosjekter.

 • Kursmateriell

  Følgende er inkludert i kurset:

  • Elektronisk versjon av kursmaterialet

Kursholdere

Sven H. Danielsen

Partner, Ph.D

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver

It's time to invest more in yourself and your business

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling - les om aktuelle temaer på vår blogg.