Kurs

Yellow Belt

Dette kurset er for deg som ønsker en introduksjon til viktige metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter ved hjelp av praktisk Six Sigma.

Yellow Belt kurs

Oppstartsdato: 08.09.20

Antall dager

2 dager

Påmeldingsfrist

28.08.20

Sted

Nettbasert kurs

Pris

kr. 6.900 + mva

Dato/moduler

Modul 1: 08.09.20 – 09.09.20

Neste kurs

27.10.21 – Klassromskurs, Drammen

Målgruppen

 • Ledere som vurderer om praktisk Six Sigma er en tilnærming som kan brukes i egne forbedringsprosjekter
 • Ledere som ønsker å være kvalifiserte pådrivere i forbedringsprosjektenes ulike faser
 • Deltakere i Six Sigma-forbedringsprosjekter.
 • Nysgjerrige ledere og medarbeidere som ønsker innsikt i metoder og verktøy for vellykket gjennomføring av forbedringsprosjekter

For å nå strategiske mål, kreves det målrettet forbedring av virksomhetens prosesser. Six Sigma (6S) er en de facto standard for gjennomføring av faktabaserte forbedringsprosjekter. 6S beskriver hva som skal gjøres, hvordan det skal gjøres og roller i arbeidet.

Aksena har tilpasset Six Sigma-metoden slik at den oppleves som praktisk og pragmatisk. Tilpasningen gjør at virksomheten kan benytte den for alle typer forbedringsprosjekter – også prosjekter der dataanalyse ikke en viktig del av prosjektet.

Innhold

Dette er introduksjonskurs. Innholdet er systematisk videreutviklet i samarbeid med en rekke toppledere og forbedringseksperter fra 2002 og frem til i dag.

 • Kursets innhold

  Kurset gir en introduksjon til  følgende:

  • Roller og ansvar i Six Sigma forbedringsprosjekter
  • Hvordan definere og avgrense forbedringsprosjekter
  • Hvordan beskrive forretningsproblemer
  • Hvordan beskrive prosjektgevinstene
  • Hvordan analysere årsakssammenhenger
  • Hvordan benytte fakta og prosesskartlegging i analyse av årsakssammenhenger
  • Hvordan analysere risiko
  • Hvordan standardisere dokumentasjon og rapportering
  • Hvordan sikre varighet for løsningene

  Praktisk informasjon om kursgjennomføringen og flere detaljer om verktøy og metoder som inngår finnes lenger ned på siden.

 • Verktøy og metoder

  Følgende verktøy introduseres:

  • Brainstorming
  • Brainwriting
  • Føringer for problembeskrivelser
  • SIPOC (overordnet prosesskart)
  • CTQ-treet (visualisering av kundekrav)
  • Fiskebeinsdiagram med 5xhvorfor
  • Flytdiagram
  • Histogram
  • Paretodiagram
  • Control chart
  • ROS-matrisen (verktøy for risikoanalyse)
  • PICK-matrisen (verktøy for prioritering)
  • Six Sigma roadmap
  • A3-mal for prosjektdokumentasjon
 • Relevant litteratur

  Bok 1 - Produser resultater

  Bøken inngår ikke i kursprisen og er ikke nødvendige for gjennomføringen.

  Klikk på boken for å lese mer på amazon.com.

Kursholdere

Sven Danielsen

Sven H. Danielsen

Partner og senior rådgiver
Henning Bakken

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver

It's time to invest more in yourself and your business

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling - les om aktuelle temaer på vår blogg.