Vi utvikler mennesker som utvikler virksomheter.

Vårt fokus er å bygge innsikt og formidle kunnskapen om strategisk og operativt forbedringsarbeid. Det har vi gjort siden 2002.

Hvem er vi til for?

Vi er til for mellomstore og store virksomheter som opererer i markeder med strenge krav til ytelse for produkter, tjenester og prosesser.

Hva tilbyr vi?

Vi tilbyr kurs med fokus på ledernes behov for konkrete strukturer for operativ kontroll og kontinuerlige forbedring. Vi bistår også med veiledning i forbedringsprosjekter og rådgivning knyttet til implementering av forbedringsprogrammer (operational excellence-programmer).

Kundenes resultater

Aksenas body of knowledge, BoK (se under) ble ferdigstilt i desember 2015 etter 13 år med utvikling. Fra 2016 til 2020 implementerte fem virksomheter Aksenas BoK gjennom egne medarbeidere og ledere. To av virksomhetene er tjenestevirksomheter, tre av virksomhetene er industrielle virksomheter. Virksomhetenes omsetning var mellom MNOK 120 og MNOK 7.000. Alle oppnådde all-time-high med hensyn til omsetning og resultat.

Det er en karakteristikk ved fremragende virksomheter at de har bedre strukturer for organisatorisk utvikling/forbedring enn sammenlignbare virksomheter (ref. Jim Collins forskning).

Aksenas Body of Knowledge (BoK)

Siden 2002 har Aksena forvaltet og utviklet kunnskapen om strukturer for operativ kontroll og kontinuerlig forbedring. I begrepet kontinuerlig forbedring inngår både operative og strategiske forbedringer. De teorier og beste praksis som til enhver tid ligger til grunn for innholdet i våre kurs og vår rådgiving kaller vi for Aksenas Body of Knowledge (BoK).

Punktene nedenfor definerer de overordnede retningslinjene for Aksenas BOK og våre tilhørende kurs. Innholdet skal

 • fokusere på konkrete strukturer for operativ kontroll og forbedring
 • være relevant for alle bransjer
 • være relevant for alle prosesser og alle KPI-er (HMS, Bærekraft, QA, Leveransepresisjon, Produktivitet, Flyt- og Ressurseffektivitet)
 • primært baseres på relevante deler fra industri-defacto-standarder (som Lean, Six Sigma, BPM, BSC og Agile)
 • forenkle og integrere teorier slik at det er lett å forstå og bruke

Det finnes et par større organisasjoner som sertifiserer i henhold til Lean Six Sigma Body of Knowledge. Disse sertifiseringene krever dyp kunnskap i statistikk.

Basert på egen erfaring, samarbeid med flere forbedringseksperter og tilbakemeldinger fra kunder allerede i 2003-2007, valgte vi langsomt, men sikkert og nedtone omfanget av avansert dataanalyse og eksperimentell forsøksdesign i våre regulære Green Belt og Black Belt-kurs. I stedet har vi introdusert viktige komplementære teorier og beste praksis fra Lean, Agile (Smidig), BPM (Prosessledelse), BSC (Balansert Målstyring) og Strategi Implementering. Grunnleggende dataanalyse inngår likevel fortsatt i kursene.

Kunnskap om mer avansert dataanalyse og eksperimentell forsøksdesign er viktig kunnskap, men bare for noen få. Vi har derfor isolert denne typen kunnskap i egne kurs. Denne typen kurs kjører vi normalt bedriftsinternt og tilpasset.

Ida Sofie Ask Bjaarstad

Leder salg og forretningsutvikling
Ida Sofie er ansvarlig for forretningsutvikling. Hun er også kursansvarlig for miljøledelse og bærekraft

Relevant erfaring

 • Kursleder miljøledelse og bærekraft
 • Rådgiver for implementering av miljøledelse
 • Rådgiver for veien frem til miljøsertifisering
 • Komitemedlem miljøledelse, Standard Norge
 • Lang erfaring med internasjonal markedsføring og salg

Tidligere bakgrunn

 • Leder for konsulentvirksomhet innen miljøledelse
 • Miljøansvarlig i anleggsvirksomhet
 • HR-arbeid i fylkeskommune
 • Internasjonalt salg

Utdanning

 • Executive MBA (Pågående)
 • Markedsføring på bachelor nivå
 • Sertifisert rådgiver Miljøfyrtårn

Fagområder

 • Miljøledelse
 • Standarden Miljøfyrtårn
 • ISO 14001
 • Lean Six Sigma

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver
Henning er partner i Aksena og jobber som strategisk rådgiver, som kursinstruktør og med utvikling av digitale løsninger.

Relevant erfaring

 • Gjennomført flere titalls kurs innen fagområdet.
 • Fasilitator for en rekke workshops, både for toppledergrupper, mellomledere og innen operative prosesser.
 • Etablert, utviklet og ledet sentrale ekspert-grupper som støtter øvrige forretningsenheter i deres forbedringsarbeid.

Tidligere bakgrunn

 • Leder for sentralt Lean-ekspertteam i Aker Solutions AS
 • Utviklingssjef og konst. Økonomidirektør i Vestre Viken HF
 • Markedssjef Utel Systems AS
 • Storkundesalg Telenor AS

Utdanning

 • Diplomøkonom BI (N)
 • DNV sertifisert ISO 9001 auditor (N)
 • Sertifisert LOTS-coach
 • Six Sigma Black Belt 2005 og Lean Six Sigma Black Belt 2010 (N)
 • BPMN sertifisert (Tyskland, 2014)
 • Process Design and Management sertifisert (FCB Partners)

Fagområder

 • Lean og Six Sigma
 • Strategiprosess (Hoshin Kanri)
 • Forbedringsprosjekter (DMAIC, A3 og 8D)
 • Prosesskartlegging
 • Fasilitering
 • Modenhetsanalyser
 • IT-støttet forbedringsarbeid

Sven H. Danielsen

Partner, Ph.D
Sven leder Aksena, jobber som strategisk rådgiver og er kursinstruktør. Han er også ansvarlig for videreutviklingen av kjernekompetansen.

Relevant erfaring

 • Holdt mer enn 100 kurs på 6 til 16 dager innen kompetanseområdet.
 • Skrevet tre bøker knyttet til kompetanseområdet.
 • Topplederstøtte til planlegging og implementering av business excellence programmer
 • Foredragsholder innen kompetanseområdet.

Tidligere bakgrunn

 • Medgründer og leder for teknologivirksomhet (Spin-off fra Telenor)
 • FoU i Ascom Technologies (CH)
 • FoU i Ascom Radiocom (CH)
 • FoU i Forsvarets Forskningsinstitutt (N)
 • FoU i Telia (S)

Utdanning

 • Dr.ing, Telekommunikasjon, NTNU (N)
 • Siv.ing, Elektro/tele, NTNU (N), Chalmers (S)
 • Six Sigma Black Belt, Sandholm Associates, (S)
 • Balansert Målstyring (Balanced Scorecard Institute)
 • Scrum Master (v/Geir Amsjø)
 • Process Design and Management sertifisert (FCB Partners)

Fagområder

 • Lean
 • Six Sigma
 • Strategiprosess
 • Balansert Målstyring
 • Business Process Management
 • Smidige metoder

Sissel Pedersen Lundeby

Partner, Lean Tech AS
Sissel er partner til Aksena og jobber som til daglig i Lean Tech AS, som kursinstruktør og rådgiver.

Relevant erfaring

 • > 20 års erfaring innen prosessindustri & miljøteknologi.
 • 85 kurs i fagområdet (per 2024).
 • Rådgivning hos 20 ulike kunder (per 2024).
 • Innleid prosjektleder, Operational Excellence Manager & detailed engineering av prosessanlegg.
 • Fasilitert flere prosesskartlegginger, rotårsaksanalyser & workshop.
 • Analyse av produksjonsdata for å forbedre kvalitet, produktivitet, gjennomløpstid & leveringsevne.
 • Forsøksdesign og variasjonsanalyser for å utvikle nye prosesser og produkter, samt utbedre eksisterende.
 • Energimodellering og måleprogram for utslipp.

Tidligere bakgrunn

 • Prosjektleder hos Tine (SFI Norman)
 • Prosessutvikling hos Axis-Shield (Abbott)
 • Avdelingsleder Six Sigma hos Cytec (Allnex)
 • Prosessdesign / engineering hos Cambi
 • Sivilingeniør VAR hos Hias og Hurum kommune

Utdanning

 • Ingeniør i Biologiske prosesser og teknikker fra HiNT
 • Sivilingeniør i Kjemiteknikk fra NTNU
 • Six Sigma Black Belt sertifisert hos Cytec (2004) via Six Sigma Associates (USA)
 • Lean Six Sigma Black Belt sertifisert av IASSC (2017)

Fagområder

 • Lean & Six Sigma
 • Prosessdesign / Engineering
 • Prosesskartlegging
 • Fasilitering
 • DOE & Variasjonsanalyser
 • Årsaksanalyser
 • Problemløsning
 • Analyser i JMP