Vi utvikler mennesker som utvikler virksomheter. Det har vi gjort siden 2002.

Vår entusiasme og vårt engasjement er knyttet til å forstå og formidle kunnskap om hva som skal til for å skape fremragende resultater.

Hvem er vi til for?

Vi henvender oss til enkeltpersoner og virksomheter som ønsker å bli fremragende. Virksomheter som vi gjerne engasjerer oss i har komplekse prosesser med sterke innbyrdes sammenhenger.

Vi har hovedfokus på kurs og har som ambisjon å tilby markedets beste kursportefølje innen fagområdet intern forretningsutvikling.

Om oss - og veien mot å skape fremragende resultater!

Rådgiving

Våre tjenester

Noen virksomheter ønsker initiell bistand i oppstart og implementeringen av Lean og Six Sigma. I dette arbeidet kan vi:

Støtte virksomhetens
toppledere og programansvarlig i arbeidet med å planlegge og implementere.

Støtte styringsgrupper
i arbeidet med å etablere og gjennomføre prosesser for valg av prosjekter, rapportering og oppfølging av prosjekter.

Gjennomføre internutdanning
og støtte enkeltprosjekter i bruk av metode og verktøy samt støtte ledere i deres rolle som aktive pådrivere.

Om våre kurs
De mest omfattende kursene Black Belt (BB) og Green Belt (GB) er designet for ledere og fagpersoner med sterk interesse for intern forretningsutvikling.

Kursene har plass til diskusjon og refleksjon for å utvikle innsikt og forståelse. De korte og mer fokuserte 2-3 dagers kursene skal støtte ledere (med GB/BB-bakgrunn) når de skal involvere øvrige medarbeiderne i den målrettede utviklingen av virksomheten.

Sven H. Danielsen

Partner og senior rådgiver
Sven Danielsen
Sven leder Aksena og er ansvarlig for videreutviklingen av kjernekompetansen. Utad er rollen strategisk rådgiver og kursinstruktør. Hans kjernekompetanse er knyttet til det business system som virksomheter trenger for å oppnå fremragende resultater.

Relevant erfaring

 • Holdt mer enn 100 kurs på 6 til 16 dager innen kompetanseområdet.
 • Skrevet tre bøker knyttet til kompetanseområdet.
 • Topplederstøtte til planlegging og implementering av mekanismer for utvikling av virksomheten.
 • Foredragsholder innen kompetanseområdet.

Tidligere bakgrunn

 • Medgründer og leder for teknologivirksomhet (Spin-off fra Telenor)
 • FoU i Ascom Technologies (CH)
 • FoU i Ascom Radiocom (CH)
 • FoU i Forsvarets Forskningsinstitutt (N)
 • FoU i Telia (S)

Utdanning

 • Dr.ing, Telekommunikasjon, NTNU (N)
 • Siv.ing, Elektro/tele, NTNU (N), Chalmers (S)
 • Six Sigma Black Belt, Sandholm Associates, (S)
 • Balansert Målstyring (Balanced Scorecard Institute)
 • Scrum Master (v/Geir Amsjø)
 • Process Design and Management sertifisert (FCB Partners)

Fagområder

 • Lean
 • Six Sigma
 • Strategiprosess
 • Balansert Målstyring
 • Business Process Management
 • Scrum

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver
Henning Bakken
Henning er partner i Aksena og jobber som strategisk rådgiver, som kursinstruktør og med utvikling av digitale løsninger. Han har tidligere jobbet hands on som leder med implementering Lean, Six Sigma og BPM i større organisasjoner.

Relevant erfaring

 • Gjennomført flere titalls kurs innen fagområdet.
 • Fasilitator for en rekke workshops, både for toppledergrupper, mellomledere og innen operative prosesser.
 • Etablert, utviklet og ledet sentrale ekspert-grupper som støtter øvrige forretningsenheter i deres forbedringsarbeid.

Tidligere bakgrunn

 • Leder for sentralt Lean-ekspertteam i Aker Solutions AS
 • Utviklingssjef og konst. Økonomidirektør i Vestre Viken HF
 • Markedssjef Utel Systems AS
 • Storkundesalg Telenor AS

Utdanning

 • Diplomøkonom BI (N)
 • DNV sertifisert ISO 9001 auditor (N)
 • Sertifisert LOTS-coach
 • Six Sigma Black Belt 2005 og Lean Six Sigma Black Belt 2010 (N)
 • BPMN sertifisert (Tyskland, 2014)
 • Process Design and Management sertifisert (FCB Partners)

Fagområder

 • Lean og Six Sigma
 • Strategiprosess (Hoshin Kanri)
 • Forbedringsprosjekter (DMAIC, A3 og 8D)
 • Prosesskartlegging
 • Fasilitering
 • Modenhetsanalyser
 • IT-støttet forbedringsarbeid

Det å sette ambisiøse mål er enkelt. Langt vanskeligere er det å levere på festtalen. Vi har studert teorier, kartlagt beste praksis og jobbet med virksomheter med evne og vilje til å bli fremragende. Vi ønsker å fortsette å lære og skape verdier sammen med de beste.

Sven H. Danielsen, Dr.Ing, Black Belt.