Vi utvikler mennesker som utvikler virksomheter.

Det har vi gjort siden 2002. Vår entusiasme og vårt engasjement er fokusert på å bygge innsikt og formidle kunnskapen om hva som skal til for å skape fremragende resultater.

Hvem er vi til for?

Med våre partnere fokuserer vi på kunder som sikter mot fremragende forretningsresultater.

Disse kundene er fast bestemt på å nå sine forretningsmål. De forstår viktigheten av å utvikle en kultur for kontinuerlige forbedringer gjennom disiplinert implementering av et konkret, strategisk forbedringssystem.

Sven H. Danielsen

Partner og senior rådgiver, Ph.D
Sven Danielsen
Sven leder Aksena og er ansvarlig for videreutviklingen av kjernekompetansen. Utad er rollen strategisk rådgiver og kursinstruktør. Hans kjernekompetanse er knyttet til det business system som virksomheter trenger for å oppnå fremragende resultater.

Relevant erfaring

 • Holdt mer enn 100 kurs på 6 til 16 dager innen kompetanseområdet.
 • Skrevet tre bøker knyttet til kompetanseområdet.
 • Topplederstøtte til planlegging og implementering av business excellence programmer
 • Foredragsholder innen kompetanseområdet.

Tidligere bakgrunn

 • Medgründer og leder for teknologivirksomhet (Spin-off fra Telenor)
 • FoU i Ascom Technologies (CH)
 • FoU i Ascom Radiocom (CH)
 • FoU i Forsvarets Forskningsinstitutt (N)
 • FoU i Telia (S)

Utdanning

 • Dr.ing, Telekommunikasjon, NTNU (N)
 • Siv.ing, Elektro/tele, NTNU (N), Chalmers (S)
 • Six Sigma Black Belt, Sandholm Associates, (S)
 • Balansert Målstyring (Balanced Scorecard Institute)
 • Scrum Master (v/Geir Amsjø)
 • Process Design and Management sertifisert (FCB Partners)

Fagområder

 • Lean
 • Six Sigma
 • Strategiprosess
 • Balansert Målstyring
 • Business Process Management
 • Smidige metoder

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver
Henning Bakken
Henning er partner i Aksena og jobber som strategisk rådgiver, som kursinstruktør og med utvikling av digitale løsninger. Han har tidligere jobbet hands on som leder med implementering Lean, Six Sigma og BPM i større organisasjoner.

Relevant erfaring

 • Gjennomført flere titalls kurs innen fagområdet.
 • Fasilitator for en rekke workshops, både for toppledergrupper, mellomledere og innen operative prosesser.
 • Etablert, utviklet og ledet sentrale ekspert-grupper som støtter øvrige forretningsenheter i deres forbedringsarbeid.

Tidligere bakgrunn

 • Leder for sentralt Lean-ekspertteam i Aker Solutions AS
 • Utviklingssjef og konst. Økonomidirektør i Vestre Viken HF
 • Markedssjef Utel Systems AS
 • Storkundesalg Telenor AS

Utdanning

 • Diplomøkonom BI (N)
 • DNV sertifisert ISO 9001 auditor (N)
 • Sertifisert LOTS-coach
 • Six Sigma Black Belt 2005 og Lean Six Sigma Black Belt 2010 (N)
 • BPMN sertifisert (Tyskland, 2014)
 • Process Design and Management sertifisert (FCB Partners)

Fagområder

 • Lean og Six Sigma
 • Strategiprosess (Hoshin Kanri)
 • Forbedringsprosjekter (DMAIC, A3 og 8D)
 • Prosesskartlegging
 • Fasilitering
 • Modenhetsanalyser
 • IT-støttet forbedringsarbeid

Ingrid Helene Bakken

Rådgiver
Ingrid Helene Bakken
Ingrid Helene startet i Aksena sommeren 2019 og jobber med utvikling av e-læringsprodukter samt støtte til salg og markedsføring. Hun jobber mye med nye, digitale løsninger og bidrar til å løfte undervisningsmaterialet over på nye, moderne plattformer.

Relevant erfaring

 • Har relevant utdanning fra BI.
 • Har jobbet deltid med salg og markedsføring.
 • Gode kunnskaper innen sosiale medier.

Tidligere bakgrunn

 • Bachelor in Business Administration, specializing in Finance
 • Deltidsarbeid med kundehåndtering

Utdanning

 • To ulike WhiteBelt sertifiseringer (eksterne)
 • Aksena Yellow Belt sertifisering
 • Global Capital Market Solutions (GCMS) Trading Diploma
 • Bloomberg Market Concepts

Fagområder

 • Video animasjon
 • Utdanningsløsninger
 • Grunnleggende kontinuerlig forbedringer

Det å sette ambisiøse mål er enkelt. Langt vanskeligere er det å levere på festtalen. Vi har studert teorier, kartlagt beste praksis og jobbet med virksomheter med evne og vilje til å bli fremragende. Vi ønsker å fortsette å lære og skape verdier sammen med de beste.

Sven H. Danielsen, Dr.Ing, Black Belt.