Noen virksomheter oppnår fremragende resultater

Ønsker du komme i kontakt med virksomheter som har lykkes? Våre kunder stiller opp som referanser. Vi formidler kontakt når det er relevant.

Viktige kunder de siste 5 årene

Nammo, OSO Hotwater,  Kitron, Eltek, Tine, Norkring (Telenor), BASF, Sero og Sopra Steria.

"Aksena har demonstrert en helhetlig tilnærming til forbedringsarbeid som fungerer. Vi velger derfor å sende alle våre ledere og utvalgte nøkkelmedarbeidere på kurs. Denne standardiserte kunnskapen om forretningsorientert forbedringsarbeid er avgjørende for vår suksess!"

Adm dir, produksjonsbedrift på Østlandet