Noen virksomheter oppnår fremragende resultater

Ønsker du komme i kontakt med virksomheter som har lykkes? Våre kunder stiller opp som referanser. Vi formidler kontakt når det er relevant.

Viktige kunder de siste 5 årene

Nammo, OSO Hotwater,  Kitron, Eltek, Tine, Norkring (Telenor), BASF, Sero og Sopra Steria.

Aksena AS is proud to announce that Nammo Group has awarded Aksena a contract to deliver Lean and Six Sigma e-learning to their business units in Europe and the US. Nammo's centrally coordinated improvement program is crucial to achieving the group's strategic goal of profitable growth. The e-learning from Aksena will make it easier for managers and employees to succeed with the improvement work.

Nammo Group's improvement program manager

"Aksena har demonstrert en helhetlig tilnærming til forbedringsarbeid som fungerer. Vi velger derfor å sende alle våre ledere og utvalgte nøkkelmedarbeidere på kurs. Denne standardiserte kunnskapen om forretningsorientert forbedringsarbeid er avgjørende for vår suksess!"

Adm dir, produksjonsbedrift på Østlandet