Stikkord: Business Improvement System

Hva er Lean og Six Sigma – og hvorfor bør de ses i sammenheng?

Hva er Lean og Six Sigma

Lean og Six Sigma er to begreper som ofte brukes når det snakkes om å forbedre virksomhetens operative ytelse. Kanskje har du allerede hørt om dem? I dette innlegget gir vi først en kort introduksjon til Lean og Six Sigma før vi ser på ser på sammenhengen mellom de to. Hva er Lean? Lean er… Read more »

Slik implementeres et strategisk forbedringssystem

Aksenas tilnærming til BIS

Et strategisk forbedringssystem, det vi kaller et Business Improvement System (BIS), er nødvendig for å nå langsiktige strategiske mål. Det finnes ulike tilnærminger til implementering av et BIS, så hvorfor bør du velge Aksenas tilnærming? Nettopp det gir vi deg svaret på i denne artikkelen. Før vi kommer så langt oppsummerer vi hovedkomponentene i BIS… Read more »

Ambisiøse mål? Da bør det bygges et strategisk forbedringssystem

Hvorfor velge Aksenas BIS

For virksomheter med ambisiøse mål, er det avgjørende å utvikle konkrete prosesser som sikrer nødvendig intern forretningsutvikling. Etter hvert som bedriften vokser, er det et kontinuerlig behov for å utvikle både strukturene og kompetansen til ledere og ansatte. Et strategisk forretningsforbedringssystem (Business Improvement System, BIS) skal ivareta dette behovet. Hovedkomponentene i et strategisk forbedringssystem Business… Read more »

Slik engasjeres alle i arbeidet med kontinuerlige forbedringer

Engasjer alle i kontinuerlig forbedring

Har din virksomhet behov for å etablere standardiserte strukturer for kontinuerlige forbedringer? Det er medarbeiderne i virksomheten som ser de mange små og noen ganger også de litt større forbedringsmulighetene. Summen av alle disse forbedringsmulighetene kan utgjøre et betydelig bidrag til resultatforbedring. Ledelsesinitiativet Lean, omfatter forslag til strukturer for å involvere alle i arbeidet med… Read more »

Slik gjennomfører du forbedrings-prosjekter ved hjelp av Six Sigma

Vellykkede forbedringsprosjekter

Har dere behov for å gjennomføre forbedringsprosjekter for å bedre kvaliteten, flyten, leveransepresisjonen, effektiviteten eller produktiviteten? Da kan Six Sigma anbefales. Men hva er egentlig Six Sigma og hvordan bruker du det i dine forbedringsprosjekter? Six Sigma (6S) er et ledelsesinitiativ som opprinnelig ble utviklet av amerikanske Motorola. 6S inkluderer standardisert tilnærming (DMAIC-metoden), standardisert dokumentasjon og standardiserte… Read more »