Stikkord: Kontinuerlig forbedring

Hva er Lean og Six Sigma – og hvorfor bør de ses i sammenheng?

Hva er Lean og Six Sigma

Lean og Six Sigma er to begreper som ofte brukes når det snakkes om å forbedre virksomhetens operative ytelse. Kanskje har du allerede hørt om dem? I dette innlegget gir vi først en kort introduksjon til Lean og Six Sigma før vi ser på ser på sammenhengen mellom de to. Hva er Lean? Lean er… Read more »

Slik engasjeres alle i arbeidet med kontinuerlige forbedringer

Engasjer alle i kontinuerlig forbedring

Har din virksomhet behov for å etablere standardiserte strukturer for kontinuerlige forbedringer? Det er medarbeiderne i virksomheten som ser de mange små og noen ganger også de litt større forbedringsmulighetene. Summen av alle disse forbedringsmulighetene kan utgjøre et betydelig bidrag til resultatforbedring. Ledelsesinitiativet Lean, omfatter forslag til strukturer for å involvere alle i arbeidet med… Read more »