Stikkord: Lean

Hva er Lean og Six Sigma – og hvorfor bør de ses i sammenheng?

Hva er Lean og Six Sigma

Lean og Six Sigma er to begreper som ofte brukes når det snakkes om å forbedre virksomhetens operative ytelse. Kanskje har du allerede hørt om dem? I dette innlegget gir vi først en kort introduksjon til Lean og Six Sigma før vi ser på ser på sammenhengen mellom de to. Hva er Lean? Lean er… Read more »

7 grunner til at Lean-satsingen ikke gir ønsket effekt

7 grunner til ikke-ønsket effekt

Til å begynne med var entusiasmen stor: Topplederen forkynte viktigheten av Lean og fortalte at alle måtte bidra. Virksomheten jobbet en god stund med innføring og bruk av Lean-metoder, men så falt engasjementet sakte, men sikkert. Hvor gikk det feil? Det kan være mange grunner til at et forbedringsinitiativ ikke gir ønskede resultater. I denne… Read more »