Stikkord: Lønnsom vekst

Vekstambisjoner? Les om viktige risikofaktorer

Green Belt kurs

Har virksomheten din ambisiøse mål om lønnsom vekst? For å få til dette kreves det involverende strategisk arbeid basert på innsikt – som resulterer i målrettede initiativer oppsummert i strategiske handlingsplaner. Om de strategiske planene ikke inkluderer de riktige initiativene for å utvikle organisasjonen er det stor risiko for at den planlagte lønnsomheten ikke kommer. Konsekvensen… Read more »