Aksenas Partnere

Gjennom våre partnere hjelper vi stadig flere virksomheter på veien mot ambisiøse mål.

Partnere

Om våre partnere

Aksenas utvalgte partnere har samme verdigrunnlag som Aksena. Samarbeidet med kunder og leverandører bygges på innsikten at langsiktig verdiskapning best ivaretas gjennom tillit, deling og kontinuerlig arbeid med videreutvikling.

Sør- og Nord Amerika

Brasil: Celerate | Til nettstedet.

Celerate er et brasiliansk opplærings- og konsulentselskap som hjelper organisasjoner med å akselerere utviklingen og oppnå sitt maksimale potensial. Ved å involvere mennesker, øke sin kunnskap og koble kontinuerlige forbedringsmetoder til langsiktig strategi, genererer Celerate robuste endringer, som varer gjennom organisasjoners levetid.

Asia

Malaysia: Kita Focus Solutions | Til nettstedet.

Selskapet Kita Focus Solutions (KFS) er et lite selskap med erfarne mennesker som brenner for forbedringsarbeid. KFS har klienter i det fjerne østen innen produksjon, bilindustri og energisektoren. Med KFS sin lange erfaring vet de hva som trengs for å lykkes. Denne læringen settes sammen til løsninger, klare for alle typer virksomheter å ta i bruk. Hovedfokus er å bygge evner gjennom en integrasjon av skreddersydde løsninger som involverer opplæring, implementering og coaching av klienter.

 

 

 

"Aksena har demonstrert en helhetlig tilnærming til forbedringsarbeid som fungerer. Vi velger derfor å sende alle våre ledere og utvalgte nøkkelmedarbeidere på kurs. Denne standardiserte kunnskapen om forretningsorientert forbedringsarbeid er avgjørende for vår suksess!"

Adm dir, produksjonsbedrift på Østlandet