Aksenas Partnere

Sammen med våre partnere bidrar vi med kurs og rådgiving for å etablere og videreutvikle strukturer for operativt og strategisk forbedringsarbeid.

Partnere

Om våre partnere

Aksenas utvalgte partnere har samme verdigrunnlag og Body of Knowledge (BoK) som Aksena. Kundens behov er vår førsteprioritet.

Europa

Lean Tech AS

Norge: Lean Tech | Til nettstedet.

Lean Tech er et norsk selskap startet i 2013. Lean Tech bidrar til økt konkurransekraft gjennom rådgiving og kurs i Lean Six Sigma forbedringsarbeid. Selskapet har lang erfaring innen prosessindustri.

Sverige: Impax Consulting AB | Til nettstedet.

Impax Consulting er et svensk selskap som tilbyr konsulentstøtte til ledere, ledelsesutvikling og forbedringsarbeid. Selskapets tjenester er aktuelle i forbindelse med systembytter (ERP, HRM, CRM osv.), omorganisering eller andre endringsprosesser.

Sør- og Nord Amerika

Brasil: Celerate | Til nettstedet.

Celerate er et brasiliansk kurs- og konsulentselskap som hjelper organisasjoner med implementering av Lean Six Sigma. 

Asia

Malaysia: Kita Focus Solutions | Til nettstedet.

Kita Focus Solutions (KFS) konsulenter med lang Lean Six Sigma erfaring fra engineering, bilindustri og energisektoren.