Kurs

Strategi implementering og organisasjonsutvikling

Dette kurset er designet for ledere og fagpersoner som er sentrale i arbeidet med forbedre organisasjonens ytelse. Fokuset er på metoder og verktøy for strategisk analyse, planlegging og oppfølging.

Du vil lære hvordan kjente rammeverk for ledelse kan kombineres for å bygge en smidig organisasjon og nå ambisiøse mål.

Det er ikke et krav, men det anbefales at du har allerede har gjennomført Green Belt Lean Six Sigma-kurset.
Kurset inngår i Aksenas Black Belt-utdanning.

Oppstartsdato: 16.04.24

Antall dager

5 dager

Påmeldingsfrist

05.04.24

Sted

Nær Oslo og online

Pris

kr. 26.500 + mva

Dato/moduler

Modul 1: 16.04.24 – 18.04.24
Modul 2: 05.06.24 – 06.06.24

Neste kurs

22.10.24 – Nær Oslo og online

Målgruppen

 • Ledere med ansvar for intern forretningsutvikling (Operational Excellence-program eller strategiske forbedringsprogram)
 • Ledere med ansvar for strategi og forretningsutvikling
 • Ledere med ansvar for operasjonen (operations)
 • Ledere med ansvar for å utvikle og implementere strategien for miljø og bærekraft
 • Ledere med ansvar for å utvikle og implementere den digitale strategien
 • Ledere med ansvar for kvalitetssystemet, revisjoner og interne standarder
 • Ledere med ansvar for kundereisen
 • Forbedringsledere og forbedringsseksperter
 • Lean Six Sigma Black Belts, Lean-managere, Lean-navigatører og Lean-koordinatorer

Viktige temaer i dette kurset:

 1. Hvordan virksomheten kan designe prosessen for strategiimplementering
 2. Hvordan Balanced Scorecard (BSC) og taktiske planer sammen kan brukes til konkretisering, involvering, avstemming og kommunikasjon i prosessen for strategiimplementering
 3. Hvordan Business Process Management (BPM) kan benyttes for kontroll med og videreutvikling av virksomhetens forretningsprosesser
 4. Hvordan verdistrømsledelse (VSM) kan benyttes for identifisere strategiske forbedringsbehov.
 5. Hvordan virksomheten kan etablere og videreutvikle et program for intern forretningsutvikling (basert på Lean, Six Sigma, BPM, BSC og Smidige metoder)
 6. Hvordan teoriene i Green Belt og Black Belt-kurset kan benyttes for intern operations assessment
 7. Hvordan teoriene i Green Belt and Black Belt-kurset kan brukes til å operasjonalisere og gjennomføre en overordnet strategi miljø og bærekraft.
 8. Hvordan teoriene i Green Belt and Black Belt-kurset kan brukes til å operasjonalisere og gjennomføre en overordnet strategi for digitalisering.

Oppsummering av kursets innhold

Dette kurset introduserer BPM, BSC, VSM samt prosessen for strategy deployment basert på Hoshin Kanri fra Lean. Beste praksis for etablering og videreutvikling av et program for intern forretningsutvikling (strategisk forbedringsprogram) inngår også.

Flere detaljer om kursets innhold

 • Kursinnhold

  Kurset introduserer viktige metoder og verktøy for strategisk analyse og utvikling av organisasjonen.

  Temaer som inngår:

  • Hva et Business System er og hvorfor det er viktig
  • Hva Balanced Scorecard (BSC) er og hvordan det kan benyttes for utvikling, kommunikasjon og implementering av strategi
  • Hva Business Process Management (BPM) er og hvordan det kan benyttes som selve navet i arbeidet med å få kontroll med og videreutvikle virksomhetens verdiskapende og støttende prosesser
  • Hva Value Stream Management (VSM) er og hvordan det kan benyttes for å få kontroll med og kontinuerlig forbedre ende-til-ende ytelsen for produkter og tjenester. Økonomisk ytelse, for eksempel Profit and Loss (P&L) inngår i dette
  • Hvordan Hoshin Kanri fra Lean og teoriene fra Green Belt-kurset kan benyttes for å designe prosessen for strategiimplementering
  • Hvordan kjerneverdier og Lean-ledelsesprinsipper etablerer en ramme for adferd og beslutninger
  • Hvordan etablere og videreutvikle et program for intern forretningsutvikling (strategisk forbedringsprogram)

   

  En oversikt over verktøyene som  inngår finnes lenger ned på siden.

Praktisk informasjon

 • Oversikt over verktøy og metoder

  Følgende verktøy inngår i kurset:

  • Brainwriting
  • Hoshin kanri
  • Balansert målstyring
  • Business Process Management
  • Catchball-prinsippet
  • X-matrisen
  • Enterprise process model (EPM)
  • Kapitalmodell, human og strukturkapital
  • Radar chart

   

  Noen av metodene og verktøyene beskrives på introduksjonsnivå, andre beskrives grundig.

 • Dette får du 2 uker før kursstart
  • Agenda for kurset
  • Anbefalte forberedelser
  • Annen praktisk informasjon
 • Diplom og sertifisering

  Diplom og sertifisering

  Diplom: For å få diplom for bekreftet, vellykket gjennomføring må du ha deltatt på 4 av 5 kursdager.

  Sertifisering: Kurset inngår i Aksenas Black Belt-kurs. Kravene for å bli sertifisert Black Belt finner du i beskrivelsen for Black Belt Lean Six Sigma-kurset.

 • Kursmateriell

  Følgende er inkludert i kurset:

  • Elektronisk versjon av kursmaterialet

Kursholdere

Sven H. Danielsen

Partner, Ph.D

Henning Bakken

Partner og senior rådgiver

It's time to invest more in yourself and your business

Vil du vite mer om intern forretningsutvikling - les om aktuelle temaer på vår blogg.