Betingelser ved kurspåmelding

 

Påmelding

Påmelding må skje skriftlig ved hjelp av e-post eller påmeldingsskjema på kurssidene på www.aksena.no.

 

Bekreftelse

Skriftlig bekreftelse via e-post gis innen 4 dager fra mottakelse av påmelding. Ta kontakt dersom denne uteblir.

 

Avmelding

Avmeldingsfrist for kurs er senest 14 dager før kursstart.

I tilfeller der avmelding skjer senere enn dette må hele kursavgiften betales. Kursdeltakeren kan i slike tilfeller velge å gjennomføre hele eller deler av kurset på et senere tidspunkt. Denne muligheten gjelder inntil 2 år etter dato for påmelding.

Aksena har ikke ansvar for  eventuelle hotellreservasjoner som kursdeltakeren har gjort.

Aksena forbeholder seg retten til å avlyse kurs, men ikke senere enn 14 virkedager før planlagt kursstart. Dersom kurs må avlyses senere enn 14 virkedager før kursstart av årsaker som ikke er Aksenas ansvar, vil Aksena innen rimelig tid søke å avhjelpe en slik situasjon, men er ikke erstatningsansvarlige om dette ikke lykkes.

 

Kursbevis

Alle kursdeltakere tildeles kursbevis. For noen kurs stilles det krav til deltakelse og innleveringer. Detaljer om dette vil gis i kursbeskrivelsen.

 

Kursavgift og fakturering

Den oppgitte kursavgiften inkluderer kostnadene for kurs-dokumentasjonen. Normalt vil lunsj og kaffe/te inngå i kursavgiften. Kurs og seminarer vil faktureres før kursstart.

Reise- og oppholdsutgifter for deltakerne er ikke inkludert i kursavgiften.

 

Kopibeskyttelse

Kursmateriale som deles ut er kopibeskyttet. Kursdeltakerne har derfor ikke anledning til å kopiere materialet. All kopiering må godkjennes av Aksena AS.

 

Forkunnskaper

For noen kurs vil det være en fordel med visse forkunnskaper. I slike tilfeller vil dette være angitt i kursbeskrivelsen.