Kategori: Blogg

Hva er Lean og Six Sigma – og hvorfor bør de ses i sammenheng?

Hva er Lean og Six Sigma

Lean og Six Sigma er to begreper som ofte brukes når det snakkes om å forbedre virksomhetens operative ytelse. Kanskje har du allerede hørt om dem? I dette innlegget gir vi først en kort introduksjon til Lean og Six Sigma før vi ser på ser på sammenhengen mellom de to. Hva er Lean? Lean er… Read more »

Derfor må formell prosessledelse høyt på agendaen

I denne artikkelen introduserer vi hva Business Process Management (BPM) er og hvorfor det er viktig. BPM refererer i denne artikkelen til det konkrete rammeverket som kreves for å ha kontroll med og sørge for strategisk utvikling av virksomhetens prosesser. Rammeverket er utviklet av Michael Hammer, professor ved MIT. Hvorfor er BPM (prosessledelse) viktig? La… Read more »

Vekstambisjoner? Les om viktige risikofaktorer

Green Belt kurs

Har virksomheten din ambisiøse mål om lønnsom vekst? For å få til dette kreves det involverende strategisk arbeid basert på innsikt – som resulterer i målrettede initiativer oppsummert i strategiske handlingsplaner. Om de strategiske planene ikke inkluderer de riktige initiativene for å utvikle organisasjonen er det stor risiko for at den planlagte lønnsomheten ikke kommer. Konsekvensen… Read more »

Derfor gir faktabasert ledelse bedre resultater

Faktabasert ledelse

Mange virksomheter har ambisiøse mål for vekst og lønnsomhet. For å oppnå dette er faktabasert ledelse sentralt. I dette innlegget vil vi vise hvorfor.   Virksomheter skaper verdi for sine kunder og eiere gjennom sine prosesser. Figuren under gir et visuelt bilde av det overordnede perspektivet på virksomhetens prosesser. Prosessene grupperes gjerne i kategoriene hovedprosesser (pilene i… Read more »

Slik implementeres et strategisk forbedringssystem

Aksenas tilnærming til BIS

Et strategisk forbedringssystem, det vi kaller et Business Improvement System (BIS), er nødvendig for å nå langsiktige strategiske mål. Det finnes ulike tilnærminger til implementering av et BIS, så hvorfor bør du velge Aksenas tilnærming? Nettopp det gir vi deg svaret på i denne artikkelen. Før vi kommer så langt oppsummerer vi hovedkomponentene i BIS… Read more »

Ambisiøse mål? Da bør det bygges et strategisk forbedringssystem

Hvorfor velge Aksenas BIS

For virksomheter med ambisiøse mål, er det avgjørende å utvikle konkrete prosesser som sikrer nødvendig intern forretningsutvikling. Etter hvert som bedriften vokser, er det et kontinuerlig behov for å utvikle både strukturene og kompetansen til ledere og ansatte. Et strategisk forretningsforbedringssystem (Business Improvement System, BIS) skal ivareta dette behovet. Hovedkomponentene i et strategisk forbedringssystem Business… Read more »

Slik engasjeres alle i arbeidet med kontinuerlige forbedringer

Engasjer alle i kontinuerlig forbedring

Har din virksomhet behov for å etablere standardiserte strukturer for kontinuerlige forbedringer? Det er medarbeiderne i virksomheten som ser de mange små og noen ganger også de litt større forbedringsmulighetene. Summen av alle disse forbedringsmulighetene kan utgjøre et betydelig bidrag til resultatforbedring. Ledelsesinitiativet Lean, omfatter forslag til strukturer for å involvere alle i arbeidet med… Read more »

7 grunner til at Lean-satsingen ikke gir ønsket effekt

7 grunner til ikke-ønsket effekt

Til å begynne med var entusiasmen stor: Topplederen forkynte viktigheten av Lean og fortalte at alle måtte bidra. Virksomheten jobbet en god stund med innføring og bruk av Lean-metoder, men så falt engasjementet sakte, men sikkert. Hvor gikk det feil? Det kan være mange grunner til at et forbedringsinitiativ ikke gir ønskede resultater. I denne… Read more »

9 grunner til å ta Black Belt-kurset

Hvorfor velge Black Belt kurs

Du har kanskje allerede lest en del om Business Improvement-systemet (BIS): Det systemet virksomheten trenger for å gjøre de endringer og forbedringer som er nødvendige for å nå forretningsmål. Viktigheten av BIS støttes av funnene til den verdenskjente forskeren, forfatteren og foredragsholderen Jim Collins. Jim Collins har i mer enn 25 år studert hva fremragende… Read more »